Council Heads since 1998

BATCH   PRESIDENT  GENERAL SECRETARY
1998-99                                    – Dipti Modi
1999-00                                    – Sukomal Goel
2000-01 Silky Marda
2001-02 Khushboo Agarwal Rishta Sureka
2002-03 Rishta Sureka Annie Bansal
2003-04 Alpa Agarwal Annie Bansal
2004-05 Richa Rasiwasia Surinder Kaur
2005-06 Richika Sureka Nikita Agarwal
2006-07 Mithu K. Adyapak Ruby Mundra
2007-08 Khushbu Agarwal Hansika Agarwal
2008-09 Ankita Rasiwasia Khushboo Agarwal
2009-10 Rashmi Agarwal Neha Jain
2010-11 Sonam Jain Megha Agarwal
2011-12 Salisha Agarwal Ayushi Jitani
2012-13 Ankita Agarwal Kanika Goyal
2013-14 Nida Asif Pragya Kejriwal
2014-15 Archita Agarwal Deepshikha Chaudhary
2015-16 Darfashan Parveen Survi Agarwal
2016-17 Barkha Agarwal Udisha Rasiwasia
2017-18 Mayuri Bhattacharjee Priyamoni Debnath
2018-19 Dishina Dutta Roy Sinthia Chakraborty
2019-20 Puja Gupta Priyanka Lodh
2020-21 Tisha Goyal Pratiksha Kejriwal